PILOT SAMENLEZEN MET JONGEREN. IETS VOOR JOUW LEERLINGEN?

Ben jij vo-docent Nederlands en altijd op zoek naar nieuwe manieren om literatuuronderwijs te geven? Doe dan mee aan onze nieuwste pilot.

De Culturele Apotheek stimuleert op allerlei manieren het lezen van literatuur door het maken van een verbinding met het alledaagse leven van mensen. Samen met Stichting Lezen onderzoeken we op dit moment of een nieuwe methodiek voor het lezen van literatuur, shared reading ofwel samenlezen, bij jongeren aanslaat. Uit een eerste pilot in de Bijlmer bleek dat literatuur een perfecte aanleiding vormt voor een goed gesprek over de dingen die jongeren bezighouden. We hebben ruimte om een nieuwe pilot te starten.

Wat gaan we doen?
In een kleine groep (7 tot 12 jongeren) lezen we (elkaar) een uur een paar mooie teksten voor uit de literatuur: fragmenten uit romans, korte verhalen of gedichten uit de wereldliteratuur. Samen praten we door over wat we lezen. Vind je het mooi of juist niet? Herken je er iets in? Zet het je aan het denken? Voorbereiding vooraf is niet nodig.

Wat levert het de jongeren op?
• Verhalen die de fantasie prikkelen of die gewoon heel mooi zijn.
• Ontspanning.
• Een plek waar ze hun eigen verhalen kunnen delen.
• Kennis van literatuur om indruk mee te maken. 😉

We zoeken een groep leerlingen die 6 tot 8 keer een uur per week volgens deze methodiek literatuur lezen, al dan niet tijdens de les. Deelname aan de pilot is kosteloos.

Denk je dat het interessant is voor jouw leerlingen (15+) of wil je meer weten, dan komen we graag in contact! Stuur een e-mail naar vraag@cultureleapotheek.nl en wij nemen contact op.