Waar komt Samenlezen vandaan?
Het idee is komen overwaaien uit Engeland, waar shared reading inmiddels behoorlijk ingeburgerd is geraakt. Daar wordt al jaren volop samen gelezen in buurthuizen, verzorgingshuizen, bibliotheken en scholen, maar ook met specifieke doelgroepen zoals psychiatrische patiënten, ex-verslaafden en gedetineerden.

Wat is vernieuwend aan Samenlezen?
Samenlezen, zoals dat in Engeland is ontwikkeld, is een laagdrempelige aanpak om meer mensen met literatuur in aanraking te laten komen. De deelnemers van samenleesgroepen lezen tijdens de bijeenkomst stukken tekst beurtelings hardop aan elkaar voor en voeren daarover vervolgens onder begeleiding een gesprek. Dat kan over de inhoud van de tekst gaan, maar zeker ook over hetgeen de tekst oproept bij de deelnemers zelf. Het gesprek gaat niet per se over de literaire tekst, literatuur is een middel om een gesprek met elkaar te voeren.

Samenlezen is anders dan bijvoorbeeld leesclubs. In leesclubs bespreken de deelnemers ook literatuur, maar ligt de nadruk op het bediscussiëren van steeds wisselende boeken die de deelnemers afzonderlijk gelezen hebben.

Plezier met Samenlezen
Onderzoeksresultaten van de Engelse Universiteit van Liverpool laten zien dat deelname aan samenleesgroepen het plezier in het lezen van literatuur bevordert. Juist mensen die nauwelijks met literatuur in aanraking komen, kunnen door een uur samen te lezen enthousiast worden over wat romans of poëzie te bieden hebben. Het kan mensen een andere kijk op de wereld bieden, een aanleiding zijn om herinneringen te delen of persoonlijke dilemma’s bespreekbaar te maken.

Maatschappelijke winst
Samenlezen levert ook maatschappelijk gezien iets op. Het is een laagdrempelige manier om andere mensen te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan. Het kan op die manier een middel tegen eenzaamheid zijn, een groot maatschappelijk probleem. Bovendien bevordert het de leesvaardigheid, iets wat noodzakelijk is om goed mee te kunnen doen in de maatschappij zo blijkt uit recent onderzoek van Stichting Lezen en Schrijven. Naar de methodiek van samenlezen is in het buitenland onderzoek gedaan en de opbrengsten blijken divers en hoopgevend.

Nu ook in Nederland
De positieve ervaringen in Engeland hebben navolging gekregen in België en Denemarken. De Culturele Apotheek introduceert de aanpak Samenlezen in Nederland. Dat doen we samen met o.a. Stichting Lezen.

In het buitenland