Samenlezen

Samenlezen

Samen genieten van pakkende verhalen

Literatuur kan mensen bij uitstek in contact brengen met elkaar en met hun eigen herinneringen en gevoelens. Met onze samenleesgroepen in onder andere buurthuizen, zorginstellingen en bibliotheken, bevorderen we op een laagdrempelige manier het plezier van het lezen van literatuur én halen we mensen uit hun sociale isolement en laten ze betekenisvolle persoonlijke en sociale connecties maken door ze te stimuleren over hun leven te praten. Zo laten we mensen – in het bijzonder voor mensen voor wie dat niet gebruikelijk is – de rijkdom en troost van literatuur ontdekken.

Hoe werkt samenlezen? 

In kleine groepen lezen we gedurende een uur hardop een paar mooie teksten uit de literatuur (voor): een bijzonder kort verhaal, een grappig gedicht, een pakkende passage uit een roman. Vervolgens praten de deelnemers onder leiding van een leesbegeleider samen over wat die teksten oproepen en om daarop te reflecteren: Wat staat hier precies? Wat doet dat met je? Raakt het je? Herken je het? Na afloop praten we na met een kopje koffie, thee of soep.
Meedoen aan een samenleesgroep is gratis. Aanmelden of voorbereiden is niet nodig. Iedereen kan aanschuiven.

Samenleesagenda Amsterdam:
– Om de week op dinsdag lezen wij samen van 14.15 tot 15.15 uur in het Odensehuis in Amsterdam Zuid
– Eens in de maand lezen we op woensdagmiddag met Hindoestaanse vrouwen in de Kraaipan in Amsterdam Oost
– Eens in de maand lezen we samen met Ouderen in de wijk van 10.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek in de Banne
– Iedere donderdag lezen wij samen van 11.00 tot 12.00 uur in gebouw Eltheto, Javastraat 118
– Iedere vrijdag lezen wij samen van 10.30 tot 11.30 uur in het Odensehuis in Amsterdam Noord

Wij trainen eigen vrijwilligers om leesbegeleider te worden. 

Samenleesgroepen:

  • bevorderen het leesplezier en brengen literatuur dichtbij mensen;
  • stimuleren ontmoeting;
  • nodigen mensen uit hun gedachten en ervaringen te delen.

Daarnaast kan samenlezen:

  • je blik verruimen als je wereld klein is of kleiner wordt;
  • je taalbeheersing verbeteren;
  • je hersenen en geheugen aanspreken en trainen;
  • je zelfvertrouwen vergroten omdat je actief meedoet met voorlezen.

Anders dan een boekenclub

“Als je met andere mensen koffie drinkt, dan gaat het altijd over koetjes en kalfjes …. Maar als je samen een tekst leest, dan kan je het veel gemakkelijker over dingen hebben die meer de diepte in gaan. De tekst helpt dus om een beter gesprek met elkaar te voeren.”

– Caroline, samenlezer van het eerste uur. Lees het hele interview hier.

Uniek aan het concept van samenlezen is dat het mensen op een hele laagdrempelige manier in aanraking brengt met literatuur. Door het organiseren van samenleesgroepen kun je deelnemers aan de hand van literatuur woorden laten geven aan ervaringen die in het gewone sociale verkeer moeilijk bespreekbaar zijn. Naast leesplezier en literaire verdieping biedt samenlezen dus expliciet sociale uitwisseling en steun. Dat onderscheidt het van ‘boekenclubs’ of ‘leeskringen’ waar het draait om het bespreken en waarderen van literatuur. Literatuur delen is het leze zn bevorderen maar ook empoweren. Die twee gaan in een samenleesgroep hand in hand.

Opbrengsten van samenlezen

Samenlezen is komen overwaaien uit Engeland, waar ‘shared reading’ inmiddels behoorlijk ingeburgerd is geraakt. Daar organiseert initiatiefnemer The Reader [LINK] al jaren samenleesgroepen in buurthuizen, verzorgingshuizen, bibliotheken en scholen. Ook wordt er gelezen met specifieke doelgroepen zoals psychiatrische patiënten, ex-verslaafden en gedetineerden.

Onderzoeksresultaten van de Engelse Universiteit van Liverpool laten zien dat deelname aan samenleesgroepen het plezier in het lezen van literatuur bevordert en positief bijdraagt aan het welbevinden van deelnemers. Lees hier meer over de opbrengsten van samenlezen.

“Ik heb last van beginnende dementie. Door samen teksten te lezen en proberen te snappen wat er staat, hou ik mijn hersenen actief. We zitten hier in een omgeving waar verder niet zoveel hoeft, maar met het lezen word je een beetje uitgedaagd.”

Zo verwoordt een van de deelnemers aan onze samenleesgroepen voor mensen met beginnende dementie zelf wat samenlezen haar brengt. Lees er meer over in dit artikel

Samenlezen in de rest van Nederland

We stimuleren ook samenleesgroepen in andere delen van het land. Bijvoorbeeld door leesbegeleiders te trainen. In Drenthe is met onze hulp een aantal samenleesgroepen gestart in samenwerking met Biblionet. Je leest er meer over in dit artikel.

Vlaamse samenleespartner

Wij werken nauw samen met onze Vlaamse zusterorganisatie De Dagen die samenleesgroepen in onder meer Antwerpen en Brussel organiseert. We wisselen expertise uit, delen onze ervaringen en bouwen samen aan een database van goede teksten: “Wij proberen elkaar te stimuleren en van elkaar te leren. We voelen verwantschap in wat wij doen”, zegt De Dagen oprichter Silvie Moors over onze samenwerking in dit artikel.

Meer weten of meedoen?

Heb je vragen over onze aanpak? Denk je dat deze vorm van lezen leuk en geschikt is voor jouw instelling of organisatie? Of zou je ook wel leesbegeleider willen zijn? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar vraag@cultureleapotheek.nl

Onze samenleesactiviteiten worden mede mogelijk gemaakt door deze fondsen.

Scroll naar top